Call Us! 1-800-555-5555

Effektiv økonomifunksjon

Økonomihjelpen hjelper små og mellomstore bedrifter med alt det praktiske til en effektiv økonomifunksjon

istock_000007532592xsmall

Regnskapsbyrå som tilbyr rimelige regnskapsløsninger

Økonomihjelpen er et moderne regnskapsbyrå som holder til i Nydalen i Oslo, I tillegg til å tilby tradisjonelle regnskapstjenester tilbyr vi også tilgang til et nettbasert forretningssystem som automatiserer mye av deres økonomifunksjon.

Systemet gir ledelsen full oversikt over økonomien gjennom umiddelbar tilgang til data via nettet på PC, Mac, nettbrett og mobil.

Regnskapstjenester til fastpris eller etter medgåtte timer

For bedrifter som bare ønsker hjelp til regnskapet, og har bilagene ferdig sortert, tilbyr vi en fastprismodell der kunden på forhånd vet hva kostnadene med regnskapsarbeidet blir.

Se vår fastpris modell på tradisjonelle regnskapstjenester:

https://okonomihjelpen.no/priser/

istock_000007532592xsmall
istock_000004944174xsmall

Automatisk fakturerings- og innkrevningsrutiner

Ved å bruke vårt nettbaserte system for utfakturering, blir tidligere manuelt arbeid nå overlatt til maskiner. En sentral i Oslo har utstyr som printer ut, pakker i konvolutter, frankerer og sender dine fakturaer til alle dine kunder som ønsker fakturaene på papir. Andre får fakturaene pr mail fra systemet.

For de som selger abonnement av ulike slag, blir fakturaene til dine abonnementer automatisk sendt til dine kunder, for eksempel en gang pr måned eller pr kvartal etc.

Systemet holder også oversikt over innbetalinger fra dine kunder via daglig oppdateringer fra deres bank. Purringer på fakturaer, som dine kunder ikke har betalt, blir automatisk sendt ut etter de kriterier du setter opp pr kunde. Fakturaer som ikke blir betalt etter purringer, blir også sendt til inkasso fra systemet.

Dette gjør det mulig å holde kontroll over en meget stor kundemasse med meget lite manuelt arbeid i deres bedrift.

Ta kontakt med oss for en uforpliktene demonstrasjon av systemet.

Mature couple talking to financial planner at home

Før hele eller deler av regnskapet selv

Effektivitet handler bl.a. om å bruke kostbar arbeidskraft optimalt. Mange bedrifter har personell med ledig kapasitet som for eksempel kan utføre enkle regnskapsoppgaver og/ eller skanninger av fakturaer. Om disse ikke har forkunnskaper innen regnskap kan Økonomihjelpen utføre de krevende oppgavene, mens de enklere oppgaver kan utføres av noen hos dere. Vi kvalitetssikrer også det arbeidet som dere eventuelt velger å utføre selv.

Snakk med oss for priser på en slik løsning.

De som skal attestere og kontrollere fakturaene bør heller ikke bruke unødvendig mye ressurser på dette, og bør ha relevant informasjon lett tilgjengelig..

Gjennom å bruke vårt webbaserte system for dokumentflyt, er inngående fakturaer, og andre dokumenter, alltid bare noen få tastetrykk unna. Dette muliggjør effektiv jobbing uansett hvor i verden vedkommende som skal kontrollere og attestere fakturaene befinner seg.

Ved at dere jobber på våre systemer hos dere, slipper dere selv å anksaffe kostnadskrevende regnskapssystemer og servere som flere kan jobbe på samtidig. Samarbeidet mellom dere og oss som regnskapsfører blir også veldig effektivt.

Mature couple talking to financial planner at home

Vår visjon

Vår visjon er å bidra til at også små- og mellomstore bedrifter får tatt del i den effektiviseringsgevinst som ny teknologi og effektive rutiner kan gi bedriftene.

Mature couple talking to financial planner at home

Om selskapet

Økonomihjelpen ble etablert 28.12.2010 av Initiativtaker John Martin Hov.. John Martin er autorisert regnskapsfører og er utdannet Ingeniør og siviløkonom med 20 års erfaring innen drift av næringsvirksomhet og økonomistyring.

Selskapet driver med, regnskapstjenester, outsorcing av økonomifunksjon, samt ”økonomisjef til leie”.

Selskapet blir ikke bare et konsulent- eller et regnskapskontor, men er en bedrift som utfører praktisk og konkrete oppgaver innen administrasjon og regnskap for våre kunder.
Bedriftsledelsen kan da konsentrere seg om inntektsgivende arbeid og samtidig ha tilgang til gode styringssystemer.

I praksis

Økonomihjelpen hjelper små og mellomstore bedrifter med det alt det praktiske rundt fakturaflyt, regningsbetalinger, regnskap & lønn, likviditetsstyring etc.

A businessman is holding the document from inside computer's screen.

At vi ivaretar bedriftens økonomifunksjon betyr i praksis:

  1. Dere ber deres leverandører sende deres faktura, og eventuelt annen post, direkte til oss. Vi digitaliserer så dette og gjør det tilgjengelig får dere via web og/eller mail for godkjennelse.>
  2. Vi bokfører forløpende de godkjente fakturaene slik at regnskapet deres alltid er "up to date”.
  3. Vi utarbeider betalingsforslag basert på de inngående fakturaene og oversender de godkjente betalingsforslagene til deres nettbank for utbetaling.
  4. Vi oppdaterer fortløpende regnskapet basert på utførte inn- og utbetalinger. Dette henter vi selv ut fra deres nettbank.
  5. Vi følger opp faktureringer til dine kunder og holder oversikt over innbetalinger fra disse.
  6. Vi sender også ut purringer og inkassovarsel til de av dine kunder som er sene med å betale.
A businessman is holding the document from inside computer's screen.
positive result chart with business man isolated

I tillegg

Vi foretar også lønnskjøringer og overfører filer med utbetalinger direkte til deres nettbank, samt sender lønnslipper til de ansatte.

Vi leveres også inn terminoppgaver for arbeidsgiveravgift og MVA, og melder nye ansatte inn i AA- registeret.

Dere har samme tilgang til resultat og ballanserapporter, kunder og leverandøroversikter etc, som om dere selv hadde ført regnskapet i egen organisasjon.

Alle disse oppgavene må løses enten av dere internt i bedriften, eller av en samarbeidspartner slik som Økonomihjelpen.

I tillegg til at vi tilbyr denne tjenesten for de bedriftene som ønsker dette, bidrar vi også med systemer og kompetanse for de bedriftene som ønsker å utføre dette i egen organisasjon.

Ta kontakt med oss for en uforpliktene samtale om hvordan økonomifunksjon kan løses for din bedrift.

istock_000002760690xsmall (1)

Digitaliser fakturaer

Deres bedrift kan spare store summer ved å ta i bruk ny teknologi for dokumenthåndterting, og automatisering av økonomifunksjon.
Dersom dere ber deres forbindelser sende fakturaer, og eventuelt annen innkommende post, direkte til oss, digitaliserer vi dette og gjør alt materiale tilgjengelig for dere via web og/eller mail.
På den måten blir det mulig med en effektiv dokumentflyt mellom dere internt i bedriften, og mellom dere og oss som kan holde i selve økonomifunksjon.

Sikkerhet og konfidensialitet er en selvfølge.

istock_000002760690xsmall (1)
Office shelves full of files and boxes

Digitaliser post

Mange synes også det er befriende å få inngående fakturaer, og annen post, via PC-skjermen, fremfor å få dette på papir i en innboks på kontoret. Det øker frihetsfølelsen til den enkelte, og en føler seg mer effektiv om en velger å jobbe fra et hjemmekontor el. l.
For de som jobber med salg, eller er på mye på anleggsplasser etc., er en slik måte å få posten og fakturaer levert på, virkelig en verdiøkning.

Det er også godt å slippe å ha uoversiktige arkiver i bedriften, men heller alle dokumentene lagre trykt på en server. Dette øker også tilgjengeligheten, og søkbarheten, for de som skal arbeide med dokumentene.

Økonomisjef til leie

Mange mindre bedrifter kan ha nytte av en Økonomisjef på deltid.

Young speaker at a business meeting giving a presentation.

La en Økonomisjef hjelpe dere

En økonomisjef på hel - eller deltid kan være med å belyse mange problemstillinger, og avlaste ledelsen med mange praktiske og konkrete oppgaver.
Gjennom å hjelpe bedriftene med konkrete oppgaver, og bidra til økonomisk god oversikt, vet vi at Økonomisjefene frigjør viktig arbeidskapasitet til ledelsen i bedriftene.

Å inngå en fast avtale med Økonomihjelpen om leie av Økonomisjef, eller en regnskapssjef, som arbeid hos dere noen dager i uken, koster mindre enn du tror.
Typisk dagspris er kr 3 900,- pr dag inklusiv lønn og sosiale kostnader. Kan være vært et forsøk!

Dersom dette kan noe for deres bedrift, er det bare å ta kontakt med oss på tlf 919 12 001, eller post@okonomihjelpen.no

Young speaker at a business meeting giving a presentation.
istock_000005284662xsmall

Hva kan en innleid økonomisjef gjøre for deres bedrift:

Han sørger får at deres økonomifunksjon fungerer effektivt og at rapporter er informative og riktige.

Har gir faglig støtte og påfyll for de som arbeider med økonomifunksjon i bedriften.

Han er opptatt av selskapets drift, og ser stadig etter mulige forbedringer.

Han hjelper til med å fremskaffe en sunn finansiering, og bidrar til at selskapet har en sunn drift.

Han utarbeider budsjetter og forutser den økonomiske utviklingen lenge for regnskapstallene foreligger.

Økonomisjefen har kontroll over hvor bedriften tjener, og hvor den eventuelt taper penger. Han vet også om nødvendig omsetningsøkninger som kreves for å forsvare nyinvesteringer, eller markedskampanjer.

Han er en verdifull diskusjonspartner for daglig leder.

Facebook