Call Us! 1-800-555-5555

Regnskapstjenester fastpris

Vi tilbyr også tradisjonelle regnskapstjenester til fast pris.

For de bedriftene som ønsker rimelige og forutsigbare priser når de ønsker ekstern hjelp med regnskapet, har vi utviklet en prismodell der kundene på forhånd vet hva denne tjenesten koster.

Vår prismodell er som følger:

Fast pris pr år: kr 8000,- + kr 13 pr bilag.

Inkluderer innlevering av MVA- oppgaver, terminoppgaver for skatt og arbeidsgiveravgift, lønns- og trekkoppgaver, og bankavstemminger.

I tillegg kommer følgene:

Etterlysning av bilag kr 50,-

Lønnskjøring pr ansatt pr år. kr 1500,-

Om dere ønsker at vi også skal utarbeide selvangivelse og ligningspapirer, koster dette kr 4000,- i tillegg.

Priseksempel

En liten håndverksbedrift med enkel drift kan ha følgene bilagstruktur:

I snitt pr uke:

3 inngående fakturaer

2 utgående faktura

3 utbetalinger til leverandører

2 innbetalinger fra kunder

2 ansatte

En bedrift med denne bilagsstrukturen vil få følgene månedskostnad:

Fast pris: 8000/12 = kr 667,-

Bilagspris (3+2+3+2) bilag x 4,4 uker pr måned = 44 bilag pr mnd x kr 10,- kr stk = kr 440,- kr mnd mnd.

Lønnskjøringer: 1500 kr ansatt x 2 ansatte/ 12 mnd = 250,- pr mnd

Pris for denne bedriften blir: kr 1357,- pr måned, eller kr 16 284,- pr år.

Ut fra denne prismodellen kan du enkelt regne ut hva prisen for regnskapstjenester blir for din bedrift.

Ta gjerne kontakt på telefon 91 91 20 01, eller på post@okonomihjelpen.no dersom dere ønsker å se prisen for deres bedrift.

Regnskapstjenester etter medgåtte timer

Vi tilbyr også tradisjonelle regnskapstjenester etter medgåtte timer.

For de bedriftene som ønsker hjelp med regnskapet, og som ønsker at vi skal føre dette her hos oss, har vi følgene timehonorarer:

Vårt timehonorar er som følger:

Leie av regnskapskapsmedarbeider koster kr 450,-

Leie av Senjorkonsulent til rådgivning til bedriftsutvikling, jurdisik rådgivning, oppsett av formelle brev, etc, koster kr 650,- pr time.

Ta gjerne kontakt på telefon 22 18 16 08, eller på post@okonomihjelpen.no dersom dere ønsker å se prisen for deres bedrift.

Delt løsning av økonomifunksjon

Økonomihjelpen ønsker at økonomifunksjonen skal løses mest mulig effektivt i deres bedrift. Derfor kan en delt løsning være et godt alternativ.

For de bedriftene som har ansatte med ledig kapasitet, og som med litt opplæring kan utføre deler av regnskapsarbeidet, er den delt løsning mellom bedriften og Økonomihjelpen en økonomisk god måte å få utføre de nødvendige oppgaver på.

Har ikke bedriften selv all nødvendig kompetanse, men ønsker å utføre de enkle oppgavene selv, kan Økonomihjelpen hjelpe dere med det resterende. Mye av et regnskapsarbeid er "enkelt" og kan utføres av ufaglært personell.

Dersom dere velger å arbeider mot våre systemer lokalt hos dere (gjennom VPN løsninger), er det veldig enkelt og rimelig for oss å bistå med slik assistanse i den mer krevende delen av regnskapene.

De bedrifter som ønsker å utføre mye av arbeidet selv, men har behov for en kvalifisert regnskapsarbeider til deler av arbeidet, er prisen som følger:

Juniorkonsulenter kr 450,- pr time.

Seniorkonsulenter kr 550,- pr time.

Deres behov for assistanse varierer ut fra deres egen kompetanse innen dette. Gjennom en slik delt løsning kan regnskapet hele tiden være "Up to date", og blir et styringsverktøy for bedriften.

Det finnes mange ulike modeller for en slik delt løsning avhengig av deres kompetanse, og de systemer dere ønsker å bruke i deres bedrift.

Ta kontakt med oss for en samtale om mulighetene på telefon 22 18 16 08, eller post@okonomihjelpen.no

Pris automatiserte regnskapstjenester

Ved tilbyr også ”automatiserte” regnskapstjenester, i tillegg til tradisjonelle regnskapstjenester.

Prisen på ”automatiserte” regnskapstjenester er faktisk lavere enn den er for de tradisjonelle regnskapstjenestene.

”Automatiserte” regnskapsførsel betyr at vi tar hand om hele økonomifunksjon helt fra mottak av faktura, attestasjon fra dere, regnskap & lønn, utbetalinger til deres leverandører, og utsending av purringer til deres kunder. Vi bruker automatiserte fakturatolksystem som tolker mye av innholdet i fakturaene når vi bokfører. Vi overfører så filer til og fra deres nettbank for inn- og utbetatalinger, og oppdaterer så dette automatisk i regnskapet. Det manuelle og monotone arbeidet blir dermed betydelig redusert, samtidig som deres oversikt over regnskapet om innkommende fakturaer blir mye bedre.

Klikk her for å se hvordan en effektiv økonomifunksjon fungerer:

Prisen varierer litt ut fra hvor ”automatisk” regnskapet skal være, og hvilken funksjonalitet dere ønsker. Vi har derfor 2 versjoner:

Basis versjon

Passer for små bedrifter med mellom 1 til 300 inngåede fakturaer pr år:

Fast pris pr år: kr 8000,-

Inkluderer innlevering av MVA- oppgaver, terminoppgaver for skatt og arbeidsgiveravgift, lønns- og trekkoppgaver, og bankavstemminger.

I tillegg kommer følgene:

Pr Inngående faktura: kr 15,-

Pr utgående faktura: kr 10,-

Pr utbetaling i nettbank kr 4,-

Pr innbetaling fra kunder via OCR (Kid) kr 4,-

Pr øvrige bankbilag kr 10,-

Utsending av purringer til deres kunder kr 50,-

Etterlysning av bilag kr 50,-

Lønnskjøring pr ansatt pr år kr 1500,-

Fakturatolk versjon

Passer for bedrifter som har mer enn 300 inngående fakturaer pr år ( mer enn ca 6 inngående fakturaer pr uke).

Fast pris pr år: kr 14000,-

Inkluderer innlevering av MVA- oppgaver, terminoppgaver for skatt og arbeidsgiveravgift, lønns- og trekkoppgaver, bankavstemminger, samt 1 tilgang til fakturaflyt systemet.

I tillegg kommer følgene:

Pr Inngående faktura: kr 13,-

Pr utgående faktura: kr 10,-

Pr utbetaling i nettbank kr 4,-

Pr innbetaling fra kunder via OCR (Kid) kr 4,-

Pr øvrige bankbilag kr 10,-

Utsending av purringer til deres kunder kr 50,-

Etterlysning av bilag kr 50,-

Lønnskjøring pr ansatt pr år kr 1500,-

Fakturatolk systemet byr videre på en rekke fordeler som ikke basisversjon har. Ta kontakt med oss slik at vi får demonstrert dette for dere.

Om dere ønsker at vi også skal utarbeide selvangivelse og ligningspapirer, koster dette kr 4000,- i utansett versjon som velges. For aksjeselskaper anbefaler vi at selskapets revisor utarbeider disse.

Kontakt oss for mer informasjon om ulike løsningen og hva kostnaden blir for deres bedrift.

Facebook