Call Us! 1-800-555-5555

Vi tilbyr tradisjonelle regnskapstjenester til fast pris.

For de bedriftene som ønsker rimelige og forutsigbare priser, har vi utviklet en prismodell der kundene på forhånd vet hva denne tjenesten koster.

I tillegg tilbyr vi timebaserte tjenester der det er hensiktsmessig.

Vår prismodell er som følger:

Fast pris pr år: kr 10 000,- + kr 15,- pr bilag

 • Dette er en komplett pakke som inneholder alt du trenger.
 • D.v.s innlevering av MVA- oppgave, månedlige A-meldinger (for skattetrekk og arbeidsgiveravgift), lønns- og trekkoppgaver, bankavstemminger, aksjonæroppgave, etc.
 • Ett bilag er en ut- eller inngåede faktura, samt en banktransaksjon (Inn – eller utbetaling). Det samme er en kvittering for kontant varekjøp.
 • I tillegg kommer følgene:
 • Etterlysning av bilag: kr 75,-
 • Lønnskjøring pr ansatt pr mnd.: kr 150,-

Om dere ønsker at vi og ikke revisor skal utarbeide ligningspapirer og årsregnskapet som sendes til Brønnøysund, koster dette kr 5000,- i tillegg.

iStock_000007893322XSmall

Priseksempel:

For å finne prisen for din bedrift må dere ta utgangspunkt
i antall bilag dere har.

En bilagsperm inneholder normalt ca 200 bilag.

Viser her et priseksempel for en liten håndverksbedrift.

 • 1 snitt pr uke:
 • 3 inngående fakturaer
 • 2 utgående faktura
 • 3 utbetalinger til leverandører
 • 2 innbetalinger fra kunder
 • 2 ansatte

En bedrift med denne bilagsstruktur får følgene månedskostnad:

 • Fast pris: 10 000/12 =  kr 833,-
 • Bilagspris (3+2+3+2) = 10 bilag pr uke x 4,4 uker pr måned = 44 bilag pr mnd x kr 15,- kr stk = kr 660,- kr mnd mnd.
 • Lønnskjøringer:  150 x 2 ansatte = 300,- pr mnd

Pris for denne bedriften blir: kr 1 793,- pr måned, eller kr 21 516,- pr år. + årsoppgjør kr 5 000,-.

Totalpris 26 516,- i dette eksempelet vil da dekke regnskap, ligningspapirer, årsregnskap til Brønnøysund registrene, mva oppgaver, a-meldinger, aksjonæroppgaver etc.

Ut fra denne prismodellen kan du enkelt regne ut hva prisen for regnskapstjenester blir for din bedrift.

Timepriser medgåtte timer:

Autorisert regnskapsfører:

kr 940,- per time

Seniorrådgiver regnskap:

kr 740,- per time

Regnskapsmedarbeider:     

kr 640,- per time

Bruk skjemaet  eller ta gjerne kontakt på telefon 919 12 001, eller på post@okonomihjelpen.no dersom dere ønsker å se prisen for deres bedrift.

accounting-purchase-order-icon+white2

Regnskapstjenester til fastpris

Vi tilbyr også tradisjonelle regnskapstjenester til fast pris.

For de bedriftene som ønsker rimelige og forutsigbare priser, har vi utviklet en prismodell der kundene på forhånd vet hva denne tjenesten koster.

 

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Facebook